تبلیغات
دلـ نوشتهـ هایـ سمپادیـ - دعوا

دلـ نوشتهـ هایـ سمپادیـ

سمپادیـ

دعوا

یبارتوخونه دعوام شدزدم بیرون شب که اومدم حواسم نبود که قهرم رفتم پنشتابستنی خریدم رسیدم درخونه فهمیدم که اگه ایناروببرم یعنی منتکشی کردم. چیکارکردم؟ اول بستنیارومیل کردم یجا بعدرفتم تو

[ 23 شهریور 92 ] [ 19:32 ] [ miumin ] [ نظرات() ]

طراح قالب: آوازک

[ طراح قالب: آوازک ]