تبلیغات
دلـ نوشتهـ هایـ سمپادیـ - تصادف

دلـ نوشتهـ هایـ سمپادیـ

سمپادیـ

تصادف

عکس العمل های خانواده بعد از اینکه من با سر و دستی خونین مال در اثر تصادف به خونه اومدم:
مامانم :صاف می ری حموم خودتو به جایی نمیزنی نجس کاری بشه.
داداشم :باز رفتی تو دیوار.
بابام :به بیمه خبر دادی؟
مامانبزرگم :ناهار خوردی ننه؟

[ 23 شهریور 92 ] [ 15:31 ] [ miumin ] [ نظرات() ]

طراح قالب: آوازک

[ طراح قالب: آوازک ]